Xidmətlərimiz

Qazla avtomatik söndürmə sistemləri (mətbəxlər daxil)

Köpüklə avtomatik söndürmə sistemləri

Tozlu avtomatik söndürmə sistemləri

Avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin quraşdırılması ,texniki xidmətin göstərilməsi

Yanğınsöndürmə sistemlərinin proqramlaşdırılması

Xəbərdar edici sistemlərin quraşdırılması

Lahiyə-Smeta sənədlərinin tərtibatın hazırlanmasında yardımcı olmaq

Bütün söndürmə sistemləri və avadanlıqlar haqqında treninqlərin kecirilməsi

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qazlı sisteminin paneli

Checked Short Dress

Yanğına Qarşı Tüstü Sovurma Klapanları

Yanğına qarşı tüstü sovurma klapanları bizim tərəfimizdən quraşdırılır Yanğına qarşı tüstü sovurma klapanları bizim tərəfimizdən quraşdırılır Yanğına qarşı tüstü sovurma klapanları bizim tərəfimizdən quraşdırılır Yanğına qarşı tüstü sovurma klapanları bizim tərəfimizdən quraşdırılır.

Checked Short Dress

Yanğına Qarşı Sulu Söndürmə Sistemləri

Yanğına qarşı sulu söndürmə sistemləri Sprinker sistemləri quraşdırılması həyata keçirilir.

Checked Short Dress

Yanğına Qarşı Oda Davamlı Məhlul

Yanğına qarşı oda davamlı məhlulun taxta konstruksiyalarına hopturulması həyata keçirilir.

Checked Short Dress

Yanğın Qapıları

Yanğın qapılarının quraşdırılması həyata keçirilir.

Checked Short Dress

Yanğın Balonlarının Tərkibinin Dəyişdirilməsi

Tərəfimizdən yanğın balonlarının tərkibinin dəyişdirilməsi və təkrar təmiri həyata keçirilir.

Checked Short Dress

Yanğın Siqnalizasiya Sistemləri

Yanğın siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması həyata keçirilir.