Xidmətlərimiz

Qazla avtomatik söndürmə sistemləri (mətbəxlər daxil)

Köpüklə avtomatik söndürmə sistemləri

Tozlu avtomatik söndürmə sistemləri

Avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin quraşdırılması ,texniki xidmətin göstərilməsi

Yanğınsöndürmə sistemlərinin proqramlaşdırılması

Xəbərdar edici sistemlərin quraşdırılması

Lahiyə-Smeta sənədlərinin tərtibatın hazırlanmasında yardımcı olmaq

Bütün söndürmə sistemləri və avadanlıqlar haqqında treninqlərin kecirilməsi

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qaz sistemlərinin quraşdırılması və təkrar doldurulması

Fm 200 qazlı sisteminin paneli

Checked Short Dress

Checked Short Dress

Checked Short Dress

Checked Short Dress

Checked Short Dress

Checked Short Dress